English
Prof. Dr. BİLGEHAN NAS
.01

HAKKIMDA

Prof. Dr. BİLGEHAN NAS

ResearchGate Profile
Mendeley Profile
Orcid Profile
Scopus Profile

UZMANLIK ALANLARI: Atıksu Arıtımı, Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı, Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Atıksuların Yeniden Kullanımı, Mikrokirletici (Farmasötikler-Antibiyotikler) Giderimi, Yapay Sulak Alanlar, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Su Kalitesi Yönetimi, Su Çerçeve Direktifi, Nehir Havzası Yönetimi

Prof.Dr. Bilgehan NAS, 1972 yılı Aksaray doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir'de, Lise'yi 1990 yılında Aksaray Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde Arş.Gör. olarak göreve başladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği ABD’da Yüksek Lisans, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ABD’da Doktora Eğitimini tamamladı. 2008-2009 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Minnesota, Department of Soil, Water, and Climate'da TÜBİTAK bursu ile araştırmalar yaptı.

1995-2018 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde, 2018 yılından buyana da Konya Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Çevre Teknolojileri ABD Başkanlığı, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini, 2013-2018 yılları arasında Çevre Mühendisleri Odası, Konya İl Temsilciliğini yürütmüştür.

2006 yılında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurduğu Arbiotek Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti’nin CEO'sudur.

2002 yılından bu yana, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans düzeyinde “Su Kalitesi Yönetimi” “Atıksu Arıtımı”, “Atıksu Arıtımı Yıliçi Uygulaması” ve “Arıtma Tesisleri İşletmesi” derslerini, lisansüstü düzeyde ise; “Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri: Teori, Tasarım ve İşletme”, "Bütüncül Havza Yönetimi", “Su ve Atıksu Arıtma Ekipmanları” ve “Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı” derslerini yürütmektedir.

70’den fazla uluslararası yayın ve bildirisi, 60’den fazla ulusal yayın ve bildirisi bulunmaktadır. SCI dergilerde yayın sayısı 25, Web of Science'da h-index 15, atıf sayısı 1150, Google Scholar: h-index 18, atıf sayısı 2151 ve Research Gate atıf sayısı 1739’dır.

2 kitabı ve 2 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Danışmanlığında 17 Yüksek Lisans ve 6 Doktora tezi tamamlanmıştır. 

Üniversite, TÜBİTAK, Bakanlıklar ve Belediyeler tarafından desteklenmiş 60’dan fazla araştırma ve uygulama projesinde yürütücülük/koordinatörlük yapmıştır.  

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, revizyonu, fizibilitesi, atıksu geri kazanımı konusunda çok sayıda araştırma ve uygulama projesi yürütmüş, atıksu arıtma tesislerinde işletme sorunları ile ilgili eğitimler vermiştir. İLBANK A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış 15’den fazla evsel atıksu arıtma tesisi uygulama projesi tasarımı ve proje koordinatörlüğü bulunmaktadır.

25 yıldır çevre sektöründeki bilimsel birikimini Ar-Ge faaliyetleri ile destekleyerek kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan 80'den fazla mühendislik ve arge projesini başarı ile tamamlamıştır. 

3 adet TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Projesinde yürütücü, 2 adet TÜBİTAK 1001 Projesinde araştırmacı, 1 adet TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Projesinde Danışman olarak yer almıştır. TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yurtdışı deneyimi kazanmıştır. 

2016 yılından itibaren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenmiş yüksek bütçeli Konya, İstanbul ve Ülke genelinde çevre sorunlarının çözümü yanında, ulusal mevzuatların hazırlanmasına yönelik 5 araştırma projesinde yürütücülük yapmıştır. Bu projeler;

1) Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT-MÜSİLAJ) Projesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2021

2)  Meke Gölü Ekolojik Restorasyon Projesi Fizibilite, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2021

3) Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2019

4) Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2017

5) Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi (TÜRAAT Projesi), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2016

Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile 15 yılı aşkın zamandır Konya’da önemli Çevre Projelerinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Özellikle atıksuların yeniden kullanımında ülkemizin ilk ve tek öncü projesi olan “Mor Şebeke” Projesinin fizibilitesi yanında pilot ölçekte ve gerçek ölçekte uygulama projelerini hazırlamıştır.

2005 yılından bu yana, Beyşehir Gölü ile ilgili çok sayıda araştırma ve proje yürütmüştür. Beyşehir Gölü ile ilgili projeleri; TÜBİTAK, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK-MAM ve Selçuk Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Beyşehir Gölü ile ilgili yaptığı araştırmalardan dolayı uluslararası ödül almıştır.   


.02

ÖZGEÇMİŞ

 • EĞİTİM
 • 2008
  2009
  MINNESOTA, USA

  POST DOKTORA, DEPARTMENT OF SOIL, WATER AND CLIMATE

  UNIVERSITY OF MINNESOTA

  TÜBİTAK 2219 Bursu ile University of Minnesota'da "Application of GIS And Geostatistics Techniques in Monitoring and Assessing Water Quality in Lakes" konulu araştırmaları yürütmüştür.
 • 1998
  2002
  TÜRKİYE

  DOKTORA, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, inşaat Mühendisliği ABD'da Prof.Dr. Ali BERKTAY danışmanlığında "Konya Kenti Yeraltı Suyu Kalitesinin ve İşletme Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu Doktora Tezini tamamlamıştır.
 • 1995
  1998
  TÜRKİYE

  YÜKSEK LİSANS, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD'da “Konya 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesindeki Endüstrilerin Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi” konulu Yüksek Lisans Tezini tamamlamıştır.
 • 1990
  1995
  TÜRKİYE

  LİSANS, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.
 • İŞ VE TECRÜBE
 • 2018
  DEVAM
  KONYA, TÜRKİYE

  PROFESÖR DOKTOR

  KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  Konya Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2017
  2018
  KONYA, TÜRKİYE

  PROFESÖR DOKTOR

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2011
  2016
  KONYA, TÜRKİYE

  DOÇENT DOKTOR

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2008
  2009
  MINNESOTA, USA

  ZİYARETÇİ YRD.DOÇ.DR

  UNIVERSITY OF MINNESOTA

  University of Minnesota , Department of Soil, Water and Climate
 • 2003
  2008
  KONYA, TÜRKİYE

  YRD.DOÇ.DR

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 1995
  2002
  KONYA

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
 • 2006
  DEVAM
  TÜRKİYE

  KURUCU, CEO

  ARBİOTEK ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ ARGE LTD.ŞTİ.

  2006 yılında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurduğu Arbiotek Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti’nin CEO'sudur.
.03

ÖDÜLLER

 • 2007

  The Ibaraki Kasumigaura Prize

  JAPONYA

  Ibaraki Kasumigaura Prize (JAPAN), International Lake Environment Committee (ILEC) Foundation (Japan), tarafından 2007 yılı Ibaraki Kasumigaura Ödülünü kazanmıştır. http://www.ilec.or.jp/
 • 2014

  TÜBA-TEÇEP Mühendislik Bilimleri Çeviri Ödülü

  TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

  Çevre Kimyasında Temel Kavramlar: Problemler ve Çözüm Notları İlaveli, 2013, Çeviri Editörü: Prof. Dr. İsmail Toröz 4. BÖLÜM: Yüzeysel/Yer Altı Suyu Kalitesi ve İzlenmesi Bölüm Yazarlığı, Prof.Dr. Bilgehan NAS
 • 2008

  Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  TÜBİTAK

  TÜBİTAK 2219 Doktora sonrası araştırma bursu 15 Haziran 2008- 15 Haziran 2009 University of Minnesota, Dept. of Soil, Water, and Climate, USA. www.umn.edu
.04

YAYINLAR

2021

Behavior and Removal of Ciprofloxacin and Sulfamethoxazole Antibiotics in Three Different Type of Full-Scale Wastewater Treatment Plants: A Comparative Study

BILGEHAN NAS, TAYLAN DOLU, SERDAR KOYUNCU

Water, Air, & Soil Pollution, 2021, 232(4), 127


Uluslararası Dergiler
2021

Comparison of Advanced Biological Treatment and Nature-Based Solutions for the Treatment of Pharmaceutically Active Compounds (PhACs): A Comprehensive Study for Wastewater and Sewage Sludge

Bilgehan Nas, Taylan Dolu, Mehmet Emin Argun, Esra Yel, Havva Ateş, Serdar Koyuncu

Science of the Total Environment (STOTEN), 2021, 779, 146344


Uluslararası Dergiler
2018

Wastewater Reuse in Turkey: From Present Status to Future Potential

Bilgehan NAS, Selim DOĞAN, Ahmet AYGÜN, Sinan UYANIK , K. Batuhan NAS, Sefa TURGUT, Mustafa COP, Taylan DOLU

IWA Regional Conference on Opportunity for Water Reuse in Southeast Asia, October 30 - November 02, 2018, Phuket, Thailand


Uluslararası Bildiriler
2018

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Projelendirilmesi

Bilgehan NAS

Atıksu Arıtma Çalıştayı, MASKİ, MALATYA


Ulusal Bildiriler
2018

Evsel Atıksuların Arıtımında Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alanın İşletmeye Alma Dönemi Performansı: Kazımkarabekir (Karaman, Türkiye) Örneği

Tahindrazana GODFREY FREMEAU, Bilgehan NAS

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, October 25-27, 2018, Denizli


Uluslararası Bildiriler
2018

Konya İlindeki Yapay Sulak Alan Arıtma Tesislerinde Bakım&Onarım ve Yeniden İşletmeye Alma Faaliyetleri

Serdar Koyuncu, Bilgehan NAS, Mustafa Cop

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, October 25-27, 2018, Denizli


Uluslararası Bildiriler
2018

Konya Atıksu Arıtma Tesisi Anaerobik Çamur Çürütücülerinde Farklı Katı Madde Alıkonma Sürelerinde İşletme Parametrelerin Biyogaz Verimine Etkileri

Serdar Koyuncu, Bilgehan NAS

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, October 25-27, 2018, Denizli


Uluslararası Bildiriler
2018

Wastewater Treatment For Reuse And Energy Considerations In Reclaimed Water Treatment

Bilgehan Nas, Taylan Dolu, Ahmet Aygün, Selim Doğan, Sinan Uyanık

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), April 24 – 27, 2018, İzmir


Uluslararası Bildiriler
2018

Removal of Selected Pharmaceuticals in Stabilization Ponds

B. Nas, T. Dolu, H. Ateş, K.B. Nas, A.H. Kaplan, M.E. Argun, E. Yel, S. Dinç and M. Kara, S.Koyuncu

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 24 – 27 April 2018, İzmir, TURKEY.


Uluslararası Bildiriler
2018

Farklı Sucul Ortamlarda Mikrokirletici Varlığı

Taylan DOLU, Bilgehan NAS

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV (22-24 Mart 2018) Bursa/Türkiye


Uluslararası Bildiriler
2018

Review on Using Moving bed biofilm reactors for degradation of phenols compounds from petroleum effluents

Mosstfa MAAROOF, Bilgehan NAS

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018),Ankara


Uluslararası Bildiriler
2018

Occurrence and Fate of Pharmaceuticals in Konya/Turkey Wastewater Treatment Plant (WWTP)

Nas B., Dolu T., Ateş H., Kaplan A. H., Argun M. E., Yel E., Koyuncu S., Dinç S., Kara M.

10th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018 Zagreb, Hırvatistan


Uluslararası Bildiriler
2019

Güneş Enerjisi Destekli Paket Membran Biyoreaktör (MBR) ile Kentsel Atıksulardan Organik Madde, Azot ve Fosfor Giderimi

Bilgehan NAS, Yusuf Can HATİPOĞLU

İklim Değişikliği ve Çevre, 4, (1) 41–49


Ulusal Dergiler
2019

Membrane Processes (UF, NF, RO) for Wastewater Reuse

Yunus Balık, Bilgehan Nas

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), 27-29 June 2019, Niğde, Turkey


Uluslararası Bildiriler
2019

Opportunities and Obstacles for Wastewater Reclamation and Reuse in the Selected Industries of Turkey

Bilgehan Nas, Sinan Uyanik, Selim Dogan, Ahmet Aygun, Taylan Dolu

12th IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse 16 – 20 June 2019, Berlin, Germany


Uluslararası Bildiriler
2019

Arıtılmış Evsel/Kentsel Atıksuların Yeni Bir Su Kaynağı Olarak Kullanımında Faydalar ve Riskler

Bilgehan NAS, Cemre YILMAZ

İklim Değişikliği ve Çevre, 4, (2) 42–46


Ulusal Dergiler
2019
Behaviour of diclofenac and carbamazepine in wastewater and sludge: Comparision of activated sludge process and waste stabilization ponds 11th IWA Micropol&Ecohazard Conference 2019, Seoul, Korea Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi

Behaviour of diclofenac and carbamazepine in wastewater and sludge: Comparision of activated sludge process and waste stabilization ponds

Nas Bilgehan, Dolu Taylan, Argun Mehmet Emin, Yel Esra, Ates Havva, Dinç Saliha, Kara Meryem, Koyuncu Serdar

11th IWA Micropol&Ecohazard Conference 2019, Seoul, Korea


Uluslararası Bildiriler
.05

PROJELER

ÖNE ÇIKAN PROJELER

MEKE GÖLÜ EKOLOJİK RESTORASYON PROJESİ FİZİBİLİTESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2021

MEKE GÖLÜ EKOLOJİK RESTORASYON PROJESİ FİZİBİLİTESİ

MEKE GÖLÜ EKOLOJİK RESTORASYON PROJESİ FİZİBİLİTESİ

‘Meke Gölü Ekolojik Restorasyon Projesi Fizibilite’ T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Arbiotek Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ile gerçekleştirilmiştir.


MARMARA DENİZİ HAVZASI NOKTASAL KİRLİLİK YÜKLERİNİN TESPİTİ (MARAAT) PROJESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2021

MARMARA DENİZİ HAVZASI NOKTASAL KİRLİLİK YÜKLERİNİN TESPİTİ ...

MARMARA DENİZİ HAVZASI NOKTASAL KİRLİLİK YÜKLERİNİN TESPİTİ (MARAAT) PROJESİ

‘Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’ T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Arbiotek Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ile gerçekleştirilmiştir.


ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKROKİRLETİCİLERİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2015-2019

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKROKİRLETİCİLERİN İZLENMESİ VE K...

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKROKİRLETİCİLERİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ

TÜBİTAK ÇAYDAG 1001, Proje No: 115Y167

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Bilgehan NAS

Proje Süresi: 01.01.2015-01.01.2019, 3 yıl

Proje Bütçesi: 850.000 TL

 

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Mehmet Emin Argun

Doç. Dr. Esra Yel

Doç. Dr. Meryem Kara

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Dinç

Dr. Serdar Koyuncu


ÜLKE GENELİNDEKİ EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN TESPİTİ, REVİZYON İHTİYACININ BELİRLENMESİ PROJESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2016-2017

ÜLKE GENELİNDEKİ EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN MEVCUT...

ÜLKE GENELİNDEKİ EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN MEVCUT DURUMUNUN TESPİTİ, REVİZYON İHTİYACININ BELİRLENMESİ PROJESİ

Ülke genelindeki tüm evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumlarının tespiti, atıl durumda olan, inşaatı tamamlanamamış ve çeşitli nedenlerle işletilemeyen atıksu arıtma tesislerinin belirlenmesi ve bu tesislerin ilgili mevzuata uygun bir şekilde işletilebilmesi için gerekli olan yatırımların ve maliyetlerinin fizibilitesinin hazırlanmasıdır. Proje kapsamında ülkemizdeki 1127 AAT yerinde incelenmiştir.


ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2017-2018

ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ

ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ

Projenin genel hedefi; ülkemizde evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanım durumunun tespit edilmesi, sanayide atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımının sektörler bazında araştırılarak uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve farklı yeniden kullanım alternatifleri için uluslararası uygulamaların araştırılarak ülkemizde yeniden kullanım oranlarının ve uygulamalarının arttırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilerek ülkemize özgü arıtılmış atık suların her türlü yeniden kullanımı için gerekli olan yasal çerçeveyi oluşturmaya yönelik teknik ve idari kriterlerin önerilmesidir.


ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODELİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2019-2020

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN E...

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODELİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Protokol konusu iş; kentsel/endüstriyel atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitimi programlarının, sertifikalandırma ve sınav süreçlerinin dünyadaki örneklerinin araştırılarak, ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi teknik personel eğitim ve sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesidir.

Proje kapsamında; ülkemizdeki Çevre Mühendisliği Bölümlerinden 15 öğretim üyesinin Danışmanlığında 25 kişilik bir ekiple, “Atıksu Arıtımı Yeterlilik Eğitimleri”nde kullanılmak üzere, 20 Eğitim Modülü, 1296 sayfa eğitim dokümanı, 1572 slayttan oluşan eğitim sunumu, toplam 21 saat olmak üzere 34 eğitim filmi hazırlanmıştır.DİĞER PROJELER

GÖL-YERALTISUYU-İKLİM İLİŞKİSİNİN YERALTISUYU AKIM MODELİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YARDIMIYLA BELİRLENEREK GÖLÜN OPTİMUM DİNAMİK İŞLETME MODELİNİN OLUŞTURULMASI: BEYŞEHİR GÖLÜ MODELİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2011-2013

GÖL-YERALTISUYU-İKLİM İLİŞKİSİNİN YERALTISUYU AKIM MODELİ VE...

GÖL-YERALTISUYU-İKLİM İLİŞKİSİNİN YERALTISUYU AKIM MODELİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) YARDIMIYLA BELİRLENEREK GÖLÜN OPTİMUM DİNAMİK İŞLETME MODELİNİN OLUŞTURULMASI: BEYŞEHİR GÖLÜ MODELİ

TÜBİTAK ÇAYDAG 1001, Proje No: 109Y271

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet DOĞAN

Proje Süresi: 2011-2013, 2 yıl

 

Araştırmacılar:

Doç.Dr. Levent BAŞAYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. İbrahim İskender SOYASLAN

Doç.Dr. Bilgehan NAS


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, JEOİSTATİSTİK VE ASTER VERİLERİ KULLANILARAK BEYŞEHİR GÖLÜ SU KALİTESİ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2006-2008

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, JEOİSTATİSTİK VE ASTER VERİLERİ K...

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, JEOİSTATİSTİK VE ASTER VERİLERİ KULLANILARAK BEYŞEHİR GÖLÜ SU KALİTESİ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ

TÜBİTAK ÇAYDAG 1001, Proje No: 105Y086

Proje Yürütücüsü: Y.Doç. Dr. Bilgehan NAS

Proje Süresi: 2005-2008, 3 yıl

 

Araştırmacılar:

Y.Doç.Dr. Bilgehan NAS

Dr. Hakan KARABÖRK

Prof.Dr. Ali BERKTAY

Y.Doç.Dr. Semih EKERCİNPROJE LİSTESİ

2022 YILI PROJELERİ:

65. Kentsel Atıksuların Tarımsal Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanımı: Antibiyotikler ve Metabolitlerinin Yenilikçi Arıtma Teknolojileri ile Giderimi ve Tarımsal Üretimde Atıksudan Toprak ve Bitkilere Geçişi, TÜBİTAK ÇAYDAG, 1001 Projesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2022-2024

2021 YILI PROJELERİ:

64. Konya Kapalı Havzasında Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Amaçla Yeniden Kullanımına Dair Pilot Uygulama, AB PRIMA, WATERMED 4.0, Proje Partneri: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN), Konya Pilot Uygulaması Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2021-2022

63. Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2021

62. Meke Gölü Ekolojik Restorasyon Projesi Fizibilite, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2021

2020 YILI PROJELERİ:

61. Beyşehir Gölü’nde Batimetri ve Sığ Sismik Ölçümleri, Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı&Konya Büyükşehir Belediyesi, Proje Koordinatörü: Bilgehan NAS, 2020

60. Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2019-2020

59. Atıksu Kontrol ve Denetim Süreçlerinin Yeniden Tanımlanması İşi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,  Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2020

58. Kayasu (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2020.

57. Budak (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2020.

56. Antibiyotiklerin Kentsel Atıksu Arıtma Tesisindeki Tespiti ve Akıbetleri, Konya Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2020.

55. İlaç Etken Maddelerin (Farmasötik) İzlenmesi ve Gideriminin Araştrılması Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2020

54. Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Revizyon Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2020.

53. Türkiye'de 3 Pilot Nehir Havzasında Nehir Havzası Yönetim Planları ve Su Verimliliği Yönleri Üzerindeki Ekonomik Analizlerle Teknik Yardım Projesi, DOLSAR Mühendislik A.Ş., Yüklenici: Arbiotek Çevre Çözümleri, Prof.Dr. Sinan UYANIK Danışmanlık Hizmeti, 2020

2019 YILI PROJELERİ:

52. Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin İzlenmesi ve Kontrolü, TÜBİTAK 1001 Projesi, ÇAYDAG-Proje No: 115Y267, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2016-2019

51. Ereğli (Konya) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2019.

50. Konya İli Beyşehir, Seydişehir ve Ereğli İlçeleri Katı Atık Depolama Sahaları Yer Seçimi Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2019

49. Konya İli Cihanbeyli İlçesi ile Gölyazı Mahallesi ve Kulu İlçesi Tuzyaka ve Ömeranlı Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisleri Fizibilite Raporu, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2019

48. Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyu Arıtma Tesisine İlişkin Rapor, Konya Büyükşehir Belediyesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2019.

2018 YILI PROJELERİ:

47. Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yüklenici: MWH, Proje Danışmanı: Bilgehan NAS, 2018

2017 YILI PROJELERİ:

46. Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS,2017

45. Kale (Denizli) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi, DESKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2017.

2016 YILI PROJELERİ:

44. Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi (TÜRAAT Projesi), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Protokolü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2016

2015 YILI PROJELERİ:

43. Endüstriyel Atıksuların Arıtılması amacı ile Torbalı ve Ayrancılar- Yazıbaşı (İZMİR) Atıksu Arıtma Tesislerinde Müşavirlik Hizmeti, İZSU Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

42. Beyşehir Gölü Alt Havzasında Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, Araştırmacı: Bilgehan NAS, 2015

41. Zengen (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

40. Konya İli Atıksu Arıtma Tesisleri Bakım ve Onarım İşleri İçin İhale Dokümanı Hazırlanması İşi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

39. Evsel Atık Sulardan Azot ve Fosfor Giderimi Sağlayacak Yenilenebilir Enerji Destekli Paket Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Proje Numarası: 7141267, Yürütücü: Artaş Endüstriyel Tesisler Taah. ve Tic. A.Ş., Proje Danışmanı: Bilgehan NAS, 2015

38. Cihanbeyli (Konya) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

37. Yeniceoba (Konya) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

36. Hotamış (Konya) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

35. Derebucak (Konya) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2015.

2014 YILI PROJELERİ:

34. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018),Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör: Bilgehan NAS, 2014

33. Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu Uygulama Projesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2014.

2013 YILI PROJELERİ:

32. Göl-Yeraltısuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulması: Beyşehir Gölü Modeli,TÜBİTAK 1001 Projesi, ÇAYDAG-Proje No: 109Y271, Araştırmacı:Bilgehan NAS, 2013.

2012 YILI PROJELERİ:

31. İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Beyşehir Gölü Karacaören I ve II Baraj Gölü Havza Koruma Planlarının Hazırlanması ve Özel Hüküm Belirleme Projesi, TÜBİTAK MAM, Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapsamında AAT ve Altyapı Planlaması ve Deşarj Standartlarının Belirlenmesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2012

30. Beyşehir Gölü Milli Parkı Sürdürülebilir Turizm/Ekoturizm Planı,Orman Ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Araştırmacı:Bilgehan NAS, 2012

29. Yenikent, Ulukışla, Acıpınar (Aksaray) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri, Yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2012.

28. Havza Koruma Eylem Planları Tedbir Stratejileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2012.

27. Aslım Katı Atık Depolama Sahasında (Konya) Oluşan Sızıntı Sularının Bertaraf Yönteminin Belirlenmesi,Fizibilite Raporu, Konya Büyükşehir Belediyesi,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2012

2011 YILI PROJELERİ:

26. Su Kalitesi İzlemeleri Değerlendirme Raporu 2005-2011, Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2011

25. Gökgöl (Kozanlı/Kulu) Sulak Alan Yönetim Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2011

2010 YILI PROJELERİ:

24. Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi ve Mor Şebeke Uygulama Projesi 1. Etap, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü:Bilgehan NAS,2010

23. Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Pilot Test Çalışması İşi,KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü:Bilgehan NAS,2010

22. Karadiğin Mahallesi (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi,Yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemi, KOSKİ Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü:Bilgehan NAS, 2010

2009 YILI PROJELERİ:

21. Günyüzü- Yapalı Ve Taşpınar Belediyeleri (Konya) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2009

20. Ortakaraören-Akkise (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2009.

2008 YILI PROJELERİ:

19. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeoistatistik ve Aster verileri kullanılarak Beyşehir Gölü Su Kalitesi Dağılımının Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı), ÇAYDAG-105Y086, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2005-2008.

18. Beyşehir Gölü Koruma Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2008.

17. Karapınar (Konya) Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi, İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü:Bilgehan NAS, 2008

2007 YILI PROJELERİ:

16. Bağlıkaya (Aksaray) Kanalizasyon Kesin Projesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi, İller Bankası 6. Bölge Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007

15. Konya’da Anaokulu ve İlköğretim Okullarında Çevre Bilincinin Geliştirilmesi, Avrupa Birliği Hibe Projesi, Proje Yürütücüsü: Konya Büyükşehir Belediyesi, İlköğretim okulu öğretmenlerine çevre eğitimi semineri, Proje Eğitmeni: Bilgehan NAS, 2007.

14. Mezbaha ve Entegre Et Tesisi Atıksularının Özellikleri ve Arıtma Alternatifleri, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/36, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

13. Bütünleşmiş Sabit Film Aktif Çamur (IFAS) Prosesi Arıtma Veriminin Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerde Klasik Aktif Çamur Prosesi ile Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/85, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

12. Yükselen (Konya) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, yüzeyaltı atıksu infiltrasyon sistemi, tasarım debisi 65 m3/ gün, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

11. İçeriçumra (Konya) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemi, tasarım debisi 878 m3/ gün, İçeriçumra Belediyesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

10. Yukarıçiğil (Konya) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemi, tasarım debisi 476 m3/ gün, Yukarıçiğil Belediyesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

9. Osmancık (Konya) Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemi, tasarım debisi 288 m3/ gün, Osmancık Belediyesi, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2007.

8. Beyşehir Gölü Su Kalitesinin İzlenmesinde ve Değerlendirilmesinde CBS ve Uzaktan Algılama Tekniği Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/102, Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2007.

2006 YILI PROJELERİ:

7. Beyşehir Gölü Belgeseli, Bölgesel Çevre Merkezi (REC-TURKEY) Projesi, Proje Yürütücüsü: ADOKBEL, Proje Danışmanı: Bilgehan NAS, 2006.

6. Konya’da Atık Motor Yağlarının Toplanması, Bertarafı ve Geri Kazanılması Amacıyla Üreticilerin ve Tüketicilerin Eğitimi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC-TURKEY) Projesi, Proje Yürütücüsü: KONÇED (Konya Çevre Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği), Dernek Başkan Yardımcısı ve Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2006.

2005 YILI PROJELERİ:

5. Çeşitli Şok Yüklemelerin Ardışık Kesikli Reaktörler (AKR) Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2003/117, Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2005.

4. Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması: Çumra İlçesi (Konya), Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2004/100, Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2005.

2003 YILI PROJELERİ:

3. İçmesuyu Şebekesinde ve Yeraltı Suyunda Alüminyum Konsantrasyonunun Mekansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2003/118, Proje Yürütücüsü: Bilgehan NAS, 2003

2002 YILI PROJELERİ:

2. Selçuk Üniversitesi Alaattin Keykubat Kampüsü Atıksuyu Özelliklerinin Belirlenmesi ve Uygun Arıtım Projesinin Hazırlanması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2001/69, Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2002.

1.Konya Kenti Yeraltı Suyu Kalitesinin İzlenmesinde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Uygulaması, Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Projesi, Proje No: 2001/145, Araştırıcı: Bilgehan NAS, 2002.

.06

DERSLER

 • LİSANS DERSLERİ
 • KTÜN

  Su Kalitesi Yönetimi

  KTÜN, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Atıksu Arıtımı

  KTÜN, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Atıksu Arıtımı Yıliçi Uygulaması

  KTÜN, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Arıtma Tesisleri İşletmesi

  KTÜN, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Mühendislikte Disiplinler Arası Çalışmalar

  KTÜN, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
 • Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri: Teori, Tasarım ve İşletme

  KTÜN, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD

 • Su ve Atıksu Arıtma Ekipmanları

  KTÜN, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD

 • Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

  KTÜN, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD

 • Bütünleşik Havza Yönetimi

  KTÜN, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD

 • Atıksu Arıtımında İleri Teknikler

  KTÜN, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Mühendisliği ABD

.07

TEZ DANIŞMANLIKLARI

 • YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
 • 2006

  Ahmet AYGÜN

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde (HBYR) Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma Verimine Etkisi
 • 2006

  Arzu KILIÇ

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,

  Süt Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Ardışık Kesikli Reaktör (SBR)’de Hareketli Biofilm Uygulaması
 • 2007

  Serkan HOŞAFÇIOĞLU

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Beyşehir Gölü Havzası’nda Noktasal ve Noktasal Olmayan Kirletici Kaynakların Değerlendirilmesi
 • 2007

  Esra ŞİRİN

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Kıyı Yapılarında Farklı Üç Uygulamanın (Kazıklı, Palplanşlı, Kesonlu sistem) Çevreye Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
 • 2007

  Serpil YILMAZ

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Metal Kaplama Endüstrisi Atıksularının Fenton Oksidasyonu İle Arıtımı
 • 2010

  Nermin ÇİÇEK

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Su Çerçeve Direktifi ve Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Örneğinde AB ve Türkiye Yaklaşımı
 • 2011

  Seher UYSAL

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Karayolu Çalışmalarının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Alınması Gereken Önlemler
 • 2014

  Hatice KURTKULAK

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Kentsel Atıksuların Geri Kazanımı Ve Yeşil Alanların Sulanmasında Yeniden Kullanımı: Konya Kenti Örneği
 • 2017

  Mustafa COP

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Konya İli Yapay Sulak Alanlarda Arıtma Verimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • 2019

  Sefa TURGUT

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Ülkemizdeki Evsel ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Farklı Arıtma Proseslerine Göre Değerlendirilmesi
 • 2019

  Yusuf Can HATİPOĞLU

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Güneş Enerjisi Destekli Paket Membran Biyoreaktör (MBR) İle Evsel Atıksularından Organik Madde, Azot ve Fosfor Giderimi
 • 2019

  Yunus BALIK

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Konya Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanımında Membran Proseslerin Verimlerinin Araştırılması
 • 2016

  Taylan DOLU

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nde Pestisit ve Poliaromatik Hidrokarbon Grubundaki Mikrokirleticilerin Giderim Verimlerinin Belirlenmesi
 • 2019

  Kaan Batuhan NAS

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Atıksu Geri Kazanımı Yapılan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Pilot Ölçekli İleri Arıtma Prosesleriyle (Kum Filtresi, UV, UF, NF, RO) Mikrokirleticilerin Giderimi
 • 2019

  Cemre YILMAZ

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Et ve Süt Ürünleri Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı
 • DOKTORA DANIŞMANLIKLARI
 • 2012

  Ahmet AYGÜN

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Tekstil endüstrisi reaktif ve dispers boya banyo atıksularının elektrokoagülasyon prosesi ile arıtımı: Yanıt yüzey yöntemi ile optimizasyon
 • 2014

  Serdar KOYUNCU

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Konya atıksu arıtma tesisi anaerobik çamur çürütücülerinde optimum biyogaz verimi için işletme şartlarının ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi
 • 2019

  GODFREY FREMEAU TAHINDRAZANA

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

  Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alanlar ile Atıksulardan Organik Madde, Nütrient ve Mikrokirleticilerin Giderimi
.08

DOSYALAR

10. KALKINMA PLANI (2014-2018), SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU
10. Kalkınma Planı (2014-2018), Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör: Bilgehan NAS, 2014
İndir   13 Ara 2020
ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE İŞLETME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ
Prof.Dr. Bilgehan NAS, Atıksu Arıtma Tesislerinde İşletme Sorunları ve Çözümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017, Ankara
İndir   25 Kas 2020
.09

GALERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
Kanal B Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bilgehan Nas atık suyun nasıl arıtıldığını ve nerelerde kullanılabileceğini Güne Bakış'ta anlattı.

Kanal B

ÇEVRE TV Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı / Prof. Dr. Bilgehan Nas Konya Teknik Üni. Öğr. Üyesi

ÇEVRE TV

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği-Konya İklim Şurası Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin BİRPINAR ile şuradayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği-Konya İklim Şurası

 Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Prof.Dr. Bilgehan NAS, Ocak 2022 CNN Ana Haber Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi

Prof.Dr. Bilgehan NAS, Ocak 2022 CNN Ana Haber

 Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
 Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
ÇEVRE TV Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

ÇEVRE TV

Konya’yı bekleyen tehlike: Susuzluk Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
YeniHaber

Konya’yı bekleyen tehlike: Susuzluk

Musluk suyu için Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
YeniHaber

Musluk suyu için

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
Dünya Su Gününde Su ve Endüstriyel Atık Su Yönetimi

İSO Yeşil Gündem Sohbetleri

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ (G2G PROJECT OF THE DUTCH MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND THE ENVIRONMENT) Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2010-2011, ANKARA

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ (G2G PROJECT OF THE DUTCH MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND THE ENVIRONMENT)

AB LIFE PROJELERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2020, BARCELONA, İSPANYA

AB LIFE PROJELERİ TOPLANTISI

9TH IWA INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER REUSE Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2013, WINDHOEK, NAMİBYA

9TH IWA INTERNATIONAL CONFERENCE ON WATER REUSE

11th MICROPOL & ECOHAZARD CONFERENCE Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2019, SEUL, GÜNEY KORE

11th MICROPOL & ECOHAZARD CONFERENCE

12th WORLD LAKE CONFERENCE Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2007, HİNDİSTAN

12th WORLD LAKE CONFERENCE

IWA WATER REUSE SEMPOZYUMU Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2017, KALİFORNİYA, ABD

IWA WATER REUSE SEMPOZYUMU

IWA WATER REUSE SEMPOZYUMU Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2019, BERLİN, ALMANYA

IWA WATER REUSE SEMPOZYUMU

AATSER PROJESİ 2. ÇALIŞTAYI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2019, ANKARA

AATSER PROJESİ 2. ÇALIŞTAYI

ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2018, ANKARA

ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI

ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2018, ANKARA

ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

TÜRAAT PROJESİ <br /> KAPANIŞ TOPLANTISI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2017, ANKARA

TÜRAAT PROJESİ
KAPANIŞ TOPLANTISI

TÜRAAT PROJESİ <br /> AÇILIŞ TOPLANTISI Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2016, ANKARA

TÜRAAT PROJESİ
AÇILIŞ TOPLANTISI


VİDEO GALERİSİ
TÜRAAT PROJESİ TANITIM FİLMİ Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2017

TÜRAAT PROJESİ TANITIM FİLMİ

KTÜN Çevre Mühendisliği Bölümü Tanıtım Filmi Prof. Dr. Bilgehan NAS Kişisel Websitesi
2020

KTÜN Çevre Mühendisliği Bölümü Tanıtım Filmi

.10

İLETİŞİM

İLETİŞİM FORMU


Mesajlarınıza en kısa sürede dönüş sağlamaya çalışıyorum. İlginiz için teşekkürler.


 

İLETİŞİM


bilgehan.nas@gmail.com

bnas@ktun.edu.tr

İletişim Bilgileri

SOSYAL MEDYA


       Doit Logo